Filosofie / Philosophy

language NL  Als liefhebber van klassieke auto’s komen wij regelmatig fraaie originele klassieke auto’s tegen. Deze klassiekers hebben een sfeer en uitstraling die moderne auto’s niet hebben. Ze hebben geschiedenis en ze zijn vaak in het bezit van veel patina.
Met deze filosofie is MATCHING NUMBERS ontstaan. MATCHING NUMBERS betekent dat de auto nog de originele motor en versnellingsbak bezit. Dit is vaak het bewijs dat de auto origineel is en niet is verprutst in de loop der jaren. Er zijn genoeg oude auto’s te koop maar MATCHING NUMBERS concentreert zich alleen op eerlijke, zeldzame en originele klassieke Porsche’s. Wij hebben ons gespecialiseerd in de vriendelijke Porsche 912 en de potente Porsche 911. Soms heeft de auto al jaren niet meer gereden en dient hij geheel gerestaureerd te worden en soms is het een auto waarmee men direct weg kan rijden. In ieder geval hebben alle beschikbare auto’s veel potentieel en zijn ze uw aandacht meer dan waard.

language EN  As a lover of classic cars we regularly meet beautiful original classic cars. These classic cars have an atmosphere and the looks that modern cars do not have. They often have history and lots of patina.
This philosophy has created MATCHING NUMBERS. MATCHING NUMBERS means that the car still has the original engine and the original gearbox. This is often a sign that the car is original and has not been ruined over the years. There are plenty of old cars for sale but MATCHING NUMBERS focuses only on honest, original and rare classic Porsches. We specialize in the friendly Porsche 912 and the powerful Porsche 911. Sometimes the car has not been driven for years and should be fully restored and sometimes the car is a nice daily driver. In any case, all available cars have lots of potential and they are worth your attention.

language DE  Als Liebhaber von klassischen Fahrzeugen fallen uns regelmäßig schöne, originale Oldtimer auf. Diese Klassiker haben eine Ausstrahlung und vermitteln eine Atmosphäre, die modernen Autos fehlt. Sie haben Geschichte und viel Patina.
Aus dieser Philosophie haben wir MATCHING NUMBERS gegründet. MATCHING NUMBERS bedeutet, daß das Fahrzeug noch den originalen Motor und das originale Getriebe besitzt. Diese Sachen sind oft Beweise, daß das Auto noch original ist. Es gibt viele alte Autos zu kaufen, doch MATCHING NUMBERS konzentriert sich ausschließlich auf ehrliche, originale und seltene klassische Porsches. Wir haben uns auf den freundlichen Porsche 912 und den potenten Porsche 911 spezialisiert. Manchmal hat das Auto seit Jahren nicht mehr gefahren und muss vollständig restauriert werden und manchmal kann mann gleich losfahren. In jedem Fall bieten alle verfügbaren Autos viel Potential und verdienen Ihre Aufmerksamkeit.

Filosofie / Philosophy / 2_3opeenrij_96395.jpg
Filosofie / Philosophy / 2_blauwny_24692.jpg
Filosofie / Philosophy / 2_zwartbinnen_38888.jpg
Filosofie / Philosophy / 2_image_2_96789.jpg
Filosofie / Philosophy / 2_image_5_37528.jpg
Filosofie / Philosophy / 2_image_7_71106.jpg
Filosofie / Philosophy / 2_image_8_57193.jpg
Filosofie / Philosophy / 2_image_9_81897.jpg